Välkommen!

Protokoll
  Medlemsansökningsblankett

Till alla medlemmar!

Grankulla musikfestförening rf grundades år 2010. Föreningens avsikt är "att främja musiken i Grankulla samt att bedriva och främja både nationell och internationell musikverksamhet".

För att uppfylla avsikten ordnar föreningen Grankulla musikfest, som är en ickevinstbringande musikfestival, och konserter och andra musik-, utbildnings-, diskussions och föredragstillfällen. Föreningen samarbetar också med andra aktörer inom kulturfältet och sprider information om lokala musikevenemang. Dessutom håller föreningen kontakt med instanser som besluter om kulturfrågor och gör förslag och tar initiativ för att främja musikverksamheten.

Föreningen uppbär en medlemsavgift av sina medlemmar som bestäms på höstmötet varje år, ordnar penninginsamlingar, fester och musikevenemang samt avgiftsbelagda kurser.

Vill du bli medlem i Grankulla musikfestförening rf? Klicka här för att öppna ansökningsblanketten.